Lid worden? 

INSCHRIJFREGLEMENT

·       Als het lid aan 1 of meerdere lessen niet kan deelnemen, geeft dit geen aanspraak op restitutie van de contributie.

·       Een toekomstig lid heeft recht op twee proeflessen.  

·       Tijdens vakanties en feestdagen zijn er geen lessen.

·       Het is niet toegestaan om zonder een schriftelijke aanmelding een derde mee te nemen naar de lessen.

·       Ieder lid dient zich te houden aan het huishoudelijke reglement van de Sporthal Waarland en de regels van de locatie waar men sport.

·       Ieder lid dient zich schriftelijk of mondeling af te melden voor de les.

·       Het lidmaatschap loopt van één september tot en met dertig juni.

·       Afmelden kan per jaar en gebeurt vóór 15 mei. Bij een late afmelding (na 15 mei) is de vereniging genoodzaakt om € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen;

 

Graag verwijzen wij u verder naar ons huishoudelijk regelement


 Contributie/betaling

·       De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage

·       Bij latere aanmelding wordt de contributie naar het aantal weken dat het lid nog kan sporten berekend;

·       Bij voortijdig stoppen met de sportlessen wordt er geen restitutie uitbetaald

·       De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen

·       De factuur ontvangt het lid via de mail.

Tarieven 2024/2025 (september - juni)


Wie                           Contributie                                                                  

Volwassene (16+)    €220,00                         

Jeugdtarief               €180,00                   


Inschrijven

Vul het (online) inschrijfformulier in.

Proefles volgen?

Stuur ons een mail!

Gezinskorting!

Sporten er meerdere uit één gezin bij Con Amore? Dat betekent korting!

Hoe gaat dit in zijn werk? 
  • 50% op het tweede abonnement 
  • 25% op het derde en vierde abonnement
De korting geldt op goedkoopste abonnement.